Wykonanie plików shape dla gazowni - śląsk Autor : Martens kategoria: UsługiPliki shp to dla osób związanych z wykonawstwem robót gazowych temat abstrakcyjny. Ciężko również mieć oczekiwania od wykonawców, projektantów, geodetów, żeby bez problemu w tym temacie się poruszali. Co to są pliki shape?


Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) - jest to nader popularny format plików grafiki wektorowej. Wykorzystywany jest w geoprzestrzennych danych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Dzięki plikom shape są tworzone punkty, linie, wielokąty itp. Każdy element oprócz tego może być opisany przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, typ średnicy, rodzaj materiału, teryt itd. Atrybuty te mazynowane są w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.

Oferuję:

- Wykonanie plików shp dla sieci i przyłączy gazowych zgodnie z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Opracowane plik shp posiadają: armaturę, sieć i rury ochronne. Są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".

- Wykonanie dokumentacji: raport spawów/zgrzewów, zestawienie materiałów. Pliki shp muszą być zgodne z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Z Tego Powodu w ofercie mieści się także pozycja, w której na bazie geodezyjnego szkicu (powykonawczego) wykonuje kompleksowo pliki shp wraz z raportem i zestawieniem materiałów. W taki sposób eliminowane są do minimum niezgodności pomiędzy tymi dokumentami i plikami shape.

- Dodatkowo wykonuje także rysunek powykonawczy (domiary) naniesiony na mapę z geodezyjną inwentaryzacją.

- Otwarty jestem na Państwa propozycje współpracy (nie tylko w zakresie dokumentacji powykonawczej).

 

tel.kontaktowy: 604507402

Strona www: Pliki shape wykonanie