Zapora w Wapienicy Autor : Martens kategoria: zaporaZapora wodna w Wapienicy im. Ignacego Mościckiego mieści się w Bielsku-Białej na rzece Wapienica a także potoku Barbara. Jest to betonowo-ziemna zapora wodna wybudowana w okresie 1929-1932. Zbiornik powstający przez spiętrzenie wody to jezioro Wielka Łąka.Wysokość : 475.00 m n.p.m.

Zbiornik zapory im. Ignacego Mościckiego mieści się w Dolinie Wapienicy. Z każdej strony otoczony jest wzniesieniami Beskidu Śląskiego. Po zachodniej stronie i północnej mieści się: Palenica, Wysokie i Przykra, a od południa i wschodu  góry: Stołów i Szyndzielnia.

W 1911 roku został wykonany projekt budowlany zapory w Wapienicy. Miał stanowić rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę będącego w fazie rozwoju Bielska. W roku 1929 rada miejska Bielska zadecydowała na powierzenie budowy zapory katowickiemu oddziałowi firmy Dycherhoff und Widman z Drezna. Koszt budowy zapory wyniósł 13 mln obecnych złotych, co było równowartością 2,6 mln dolarów. Zaporę przekazano do eksploatacji 26 czerwca 1932 r. i nazwano ją Zaporą im. Prezydenta Ignacego Mościckiego. W tamtych latach Zapora Wapienicka była jednym z najwybitniej innowacyjnych tego rodzaju obiektów w Europie.

Długość zapory wynosi 309 m. Podwyższenie korony zapory w roku 1944 o 1 m, do aktualnej wysokości 23 m, stało się przyczyną do powiększenia pojemności zbiornika o ponad 100 tys m2. Dziś zbiornik, znajdujący się na wysokości 478 m n.p.m., posiada powierzchnię 24 ha, maksymalną głębokość 22 m i pojemność ok. 1,3 mln m2.

Brzegi zbiornika są niedostępne dla ludzi - biorąc pod uwagę przeznaczenie (pobór wody do konsumpcyjnych celów). Zlewnie potoków: Wapienica, Barbara i Żydowskiego mają ścisłą zabezpieczającą strefę.

Woda znajdująca się w zbiorniku pod względem chemiczno-fizycznym, a także bakteriologicznym odpowiada normom dla wód o I kategorii czystości. Stan ten obowiązuje od roku 1993. Znajdują się w tym miejscu także stacje filtrów, które oczyszczają wodę dla celów komunalnych.

Dane techniczne zapory: długość tamy - 309 m wysokość tamy - 23 m powierzchnia lustra wody - 24 ha objętość - 1,3 mln m2 wody powierzchnia zlewni - 10,76 km2

żródło: http://2beinspired.pl/zapora-w-wapienicy-im-ignacego-mocickiego